Total Notice: 11
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
प्रांगारिक मल वितरणको लागि सिलवन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना 2080-11-02 2080-11-16
प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-10-23 2080-11-08
कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्तावना स्वीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना 2080-10-18 Continuous
स्याउको बिरुवा तथा प्रांगारिक मलको रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-10-12 Closed !!!
मकै बीउ उत्पादन तथा मकै बाली प्रवर्द्धन आयोजना 2080-09-26 Closed !!!
प्रांगारिक मलको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना 2080-09-18 Closed !!!
फलफूल बिरुवा माग गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-08-04 Closed !!!
आ. व २०८०/८१ को कार्यक्रम संचालनका लागि आबेदन पेश गर्ने बारेको सूचना 2080-05-24 Closed !!!
आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2079-04-30 Closed !!!
नमुना गाउँ कार्यक्रम संचालित कृषि सहकारीहरुलाई अन्यन्त जरुरी सुचना 2079-05-21 Closed !!!