च्याउ बीउ उत्पादक प्रयोगशालालाई सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७८ 175.69 KB
ग्रामिण पोषण सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७८ 160.35 KB
उन्नत प्रविधि प्रदर्शन सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७८ 608.49 KB
अनुदानमा प्रांगारिक मल वितरण कार्यक्रम संचालन मापदण्ड 168.27 KB